Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj bez wychodzenia z domu!!!

G?osy Klient�w - Płatne Ankiety


Powrót

Głosy Klientów

Głosy Klientów Płatne Ankiety
Opis:

G?osy Klient�w jest to panel, w kt�rym mo?esz uczestniczy? w badaniach opinii dziel?c si? ze swoim zdaniem i do?wiadczeniem na r�?ne tematy. Ten panel nale?y do firmy Dunnhumby powsta?ej w 1989 roku w Wielkiej Brytanii.


Aby zarejestrowa? si? w panelu G?osy Klient�w musisz mie? uko?czone 18 lat i mie? wa?ny adres email.


B?d?c cz?onkiem tego panelu otrzymujesz zaproszenia do wype?nienia p?atnych ankiet. Za ka?d? indywidualn? p?atn? ankiet? otrzymujesz okre?lon? liczb? punkt�w.


Po uzbieraniu 1500 pkt mo?esz wymieni? na 25 z? w bonach do Tesco lub do Empiku.


Kliknij w poni?szy link i zostaw sw�j email a otrzymasz od nas zaproszenie do panelu G?osy Klient�wRejestracja od 18 Lat Panel badawczy jest Polskojęzyczny

Plusy

Minusy

  • Ma?a cz?stotliwo?? zaprosze? do bada?

Twoja ocena to: -5

Ilość polubień: 0   


Zarejestruj się do Głosy Klientów

i zacznij zarabiać na płatnych ankietach

Głosy Klientów Opinie (0)