Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj bez wychodzenia z domu!!!

Connect Polska - Płatne Ankiety


Powrót

Connect Polska

Connect Polska Płatne Ankiety
Opis:

Connect Polska nale?y do holenderskiej firmy Connect ME BV. Jest to panel internetowym, w ktrym u?ytkownicy bezp?atnie mog? bra? udzia? w wype?nianiu p?atnych ankiet. Podczas udzia?u w p?atnych ankietach otrzymujesz wynagrodzenie pieni??ne.


Aby zarejestrowa? si? do Connect Polska musisz mie? sko?czone 16 lat i mieszka? w Polsce.


Aby wyp?aci? pieni?dze trzeba uzbiera? na kwot? minimum 10 Euro


Je?li chcesz do??czy? do tego panelu internetowego, kliknij w poni?szy link i zosta? cz?onkiem Connect Polska


Rejestracja od 16 Lat Panel badawczy jest Polskoj?zyczny

Plusy

Minusy

  • Bardzo ma?o ankiet

Twoja ocena to: -4

Ilość polubień: 0   


Zarejestruj się do Connect Polska

i zacznij zarabiać na płatnych ankietach

Connect Polska Opinie (0)