Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj bez wychodzenia z domu!!!

Epopulus - Płatne Ankiety


Powrót

Epopulus

Epopulus Płatne Ankiety
Opis:

Epopulus jest to panel internetowy nale??cy do polskiej firmy Sativ


Aby zosta? cz?onkiem panelu badawczego Epopulus musisz spe?nia? nast?puj?ce kryteria


  • mie? uko?czone 15 lat

  • posiada? wa?ny adres e-mail

  • pos?ugiwa? si? j?zykiem polskim

  • mieszka? na sta?e w Polsce


Za ka?d? p?atn? ankiet? otrzymujesz okre?lon? ilo?? pieni?dzy, zawsze przed ka?d? ankiet? zostaniesz poinformowany/a ile mo?esz zarobi? i przewidywalny czas na rozwi?zanie tej ankiety.

Chc?c wyp?aci? pieni?dze z Epopulus musisz mie? uzbierane minimum 40 z?. Ta kwota zostanie przelane na twoje konto w PayPal.


Kliknij w poni?szy link, aby zarejestrowa? si? do panel internetowego Epopulus


Rejestracja od 15 Lat Panel badawczy jest Polskoj?zyczny

Plusy

Minusy

  • Ankiety przychodz? tak ?rednio 2 ankiety, co drugi miesi?c

Twoja ocena to: -1

Ilość polubień: 0   


Zarejestruj się do Epopulus

i zacznij zarabiać na płatnych ankietach

Epopulus Opinie (0)