Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj bez wychodzenia z domu!!!

Future Talkers - Płatne Ankiety


Powrót

Future Talkers

Future Talkers Płatne Ankiety
Opis:

Future Talkers jest to panel bada? konsumenckich nale??ca do mi?dzynarodowej agencji bada? rynku pracy Insites Consulting, ktra powsta?a ponad 20 lat temu.


Aby zarejestrowa? si? do Future Talkers nale?y mie? uko?czone 16 lat.


Je?li b?dziesz ju? cz?onkiem tego panelu badawczego za ka?d? wype?nion? p?atn? ankiet? otrzymujesz z gry okre?lon? kwot? pieni?dzy. Kwota pieni?dzy za jednorazow? p?atn? ankiet? jest uzale?niona od czasu potrzebnego na wype?nienie takiej ankiety jak i poziom z?o?ono?ci


Gdy uzbierasz 30 z? mo?esz zleci? wyp?at? na konto PayPal (ta kwota b?dzie pomniejszona o prowizje PayPal, czyli 2%)


Kliknij w poni?szy link, aby do??czy? do panelu badawczego Future Talkers


Rejestracja od 16 Lat Panel badawczy jest Obcoj?zyczny

Plusy

Minusy

  • Ma?o zaprosze? do p?atnych ankiet

Twoja ocena to: -5

Ilość polubień: 1   


Zarejestruj się do Future Talkers

i zacznij zarabiać na płatnych ankietach

Future Talkers Opinie (0)