Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj bez wychodzenia z domu!!!

Hintwave - Płatne Ankiety


Powrót

Hintwave

Hintwave Płatne Ankiety
Opis:

Hintwave nale?y do polskiej firmy Hint Group sp. z o.o. Jako marka Hintwave zajmuje si? budowanie i udost?pnianiem profesjonalnych paneli badawczych. Dzia?a na runku 14 krajach ?wiata.


Aby zarejestrowa? si? do tego panelu badawczego, jakim jest Hintwave musisz mie? uko?czone 14 lat.


B?d?c uczestnikiem tego panelu badawczego Hintwave otrzymujesz zaproszenia do wype?niania p?atnych ankiet. Za ka?da tak? p?atn? ankiet? otrzymujesz wynagrodzenie w z?otwkach. Po uzbieraniu 40 z? mo?esz wyp?aci? na w?asne konto w PayPal.

Je?li chcesz by? uczestnikiem tego panelu badawczego kliknij w poni?szy link i zarejestruj si? do HintwavePlusy

Minusy

  • Bardzo rzadko s? zaproszenia do wype?niania p?atnych ankiet

Twoja ocena to: 3

Ilość polubień: 1   


Zarejestruj się do Hintwave

i zacznij zarabiać na płatnych ankietachHintwave Opinie (1)

Autor: ~~AN.~~
06-05-2019 14:17:53

Strata czasu! Absolutnie nie polecam brak kontaktu, nie reaguj? na maile, wype?nione ankiety, a nale?no?? za nie nie naliczona, na panelu niby jakie? ankiety, a nie mo?na ich wype?ni?.