Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj bez wychodzenia z domu!!!

Hiving - Płatne Ankiety


Powrót

Hiving

Hiving Płatne Ankiety
Opis:

Hiving to konsumencki panel internetowy. Jest to francuska sp?ka za?o?ona 2009 roku i od pocz?tku dzia?alno?ci zajmuje si? badaniem opinii konsumenckich.


Firma Hiving jest obecna w 20 krajach na ca?ym ?wiecie i sukcesywnie jest powi?kszane o inne kraje.


Nazwa Hiving pochodz?ce z j?zyka angielskiego Hive lub Home jest to nowoczesna ideologia zwi?kszenia uwagi na ?ycie domowe, zachowuj?c jednocze?nie otwarty i silny zwi?zek ze ?wiatem zewn?trznym.


Zakresem tematycznym bada? opinii w Hiving jest m.in. oglne poj?cie konsumpcji, a mianowicie z produktami codziennego u?ytku gospodarstw domowych, us?ugi, zdrowie, motoryzacja czy nawet hobby.


Aby zarejestrowa? si? do Hiving musisz mie? sko?czone 15 lat, (je?li nie sko?czy?e? 18 lat musisz mie? zgod? rodzica lub opiekuna prawnego)


Za ka?d? p?atn? ankiet? zdobywasz punkty, po uzbieraniu 4000 pkt mo?esz wymieni? na 16 z? na swoje konto w PayPal


Je?li chcesz do??czy? do tego panelu kliknij w poni?szy link i zosta? cz?onkiem HivingRejestracja od 15 Lat Panel badawczy jest Polskoj?zyczny

Plusy

  • Ma?a kwota do wyp?aty
Minusy

Twoja ocena to: 2

Ilość polubień: 0   


Zarejestruj się do Hiving

i zacznij zarabiać na płatnych ankietach

Hiving Opinie (2)

Autor: ~~Marek~~
07-12-2019 23:52:28

Nie p?ac? , nie mog? usun?? konta. W tej chwili 4000 pkt.= 4 PLN , ?a?osny panel.


Autor: ~~krynia1964~~
17-01-2018 13:03:20

Witam.Od 22listopada nie mam kontaktu na stronie.Nie wyp?acili mi tez wyp?aty.Na fb rwnie? zero odzewu.Dla mnie niewyp?acalny/NIEOP?ACALNY.