Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj Bez Wychodzenia z Domu!!!

I-Say (Ipsos Access Panels) Czy Warto?

Płatne Ankiety > I-Say (Ipsos Access Panels)

Screen Strony WWW I-Say (Ipsos Access Panels)

Wygląd Strony WWW Panelu Badawczego I-Say (Ipsos Access Panels)

Spis Treści


Opis Panelu I-Say (Ipsos Access Panels)

Na Czym Polega Wypełnianie Płatnych Ankiet W Panelu I-Say (Ipsos Access Panels)

Czy Warto Zarejestrować się Do Panelu Badawczym I-Say (Ipsos Access Panels)

Jakie Nagrody Otrzymasz W Panelu Badawczym I-Say (Ipsos Access Panels)

Od Ilu Lat Można Się Zarejestrować W Panelu Badawczym I-Say (Ipsos Access Panels)

Rejestracja Do Panelu Badawczego I-Say (Ipsos Access Panels)

Logowanie Do Panelu Badawczego I-Say (Ipsos Access Panels)

Jak Usunąć Konto w Panelu Badawczym I-Say (Ipsos Access Panels)

Komentarze Na Temat Panelu Badawczego I-Say (Ipsos Access Panels)


Opis:I-Say jest to spo?eczno?? sk?adaj?ca si? setek tysi?cy osb, ktre dziel? si? swoimi opiniami. Cz?onkowie takiej spo?eczno?ci maj? wp?yw na kszta?towanie si? produktw i us?ug, z ktrych korzystamy, na co dzie?.


Strona internetowa I-Say nale?y do mi?dzy narodowej firmy Ipsos powsta?ej w 1975 roku we Francji. Firma Ipsos jest obecna w 84 krajach ?wiata.
Na Czym Polega Wypełnianie Płatnych Ankiet W Panelu I-Say (Ipsos Access Panels)Aby mc dodatkowo zarabia? na p?atnych ankietach musisz mie? uko?czone 18 lat i mie? meldunek sta?y w Polsce.

Musisz si? zarejestrowa? w Panelu Badawczym I-Say

Zalogowa? si? do Panelu Badawczego i uzupe?ni? ankiet? profilowa?

Wybierz sobie nagrod? na ktr? chcesz zbiera?

Zaproszenia na wype?nianie p?atnych ankiet otrzymasz na Swojego emaila

Gdy klikniesz w zaproszenie to dowiesz si? na stronie ile punktw otrzymasz i ile powinno Ci zaj?? czasu

Jak uzbierasz minimum to mo?esz wymieni? punkty na nagrodyCzy Warto Zarejestrować się Do Panelu Badawczym I-Say (Ipsos Access Panels)Panel Badawczy I-Say ma bardzo du?o nagrd jak i du?? cz?stotliwo?? zaprosze? na wype?nianie p?atnych ankietDłoń z kciukiem do góry
Na Obrazku Mieści Się Napis WypłacalnyJakie Nagrody Otrzymasz W Panelu Badawczym I-Say (Ipsos Access Panels)Punkty zdobyte w Panelu Badawczym I-Say s? m.in.:

Przelewy pieni??ne na Twoje Konto PayPal o warto?ci: 2 Euro, 5 Euro i 10 Euro

E-Karty z takich sklepw jak:

Empik o warto?ci: 20 z?

MasterCard o warto?ci: 5, 10 i 25 Euro

MediaMarkt o warto?ci: 50 z?

Zalando o warto?ci: 25 z? i 40 z?

I-Say Market o warto?ci: 5 i 10 Euro

Decathlon o warto?ci: 50 z?

TK-MAX o warto?ci: 50 z? i 100 z?

Spotify o warto?ci: 20 z?

Na cele charytatywne m.in.:

GlobalGiving: 200 pkt

I-Say Market: 200 pkt

Ipsos Fundation: 200 pkt

Fundusz Pomocy Nadzwyczajnej: 500 pkt

i jest konkurs na ktrym mo?esz wymieni? swoje punkty i wygra? 100 Euro Jako karta przed p?acowa w VisaOd Ilu Lat Można Się Zarejestrować W Panelu Badawczym I-Say (Ipsos Access Panels)Aby zarejestrować się do panelu badawczego I-Say (Ipsos Access Panels) musisz mieć skończone 18 Lat


Rejestracja Do Panelu Badawczego I-Say (Ipsos Access Panels)Zarejestruj się Teraz do I-Say (Ipsos Access Panels)

i zacznij zarabiać na wypełnianiu płatnych ankietach
Logowanie Do Panelu Badawczego I-Say (Ipsos Access Panels)

Zaloguj się do panelu badawczego I-Say (Ipsos Access Panels)Jak Usunąć Konto w Panelu Badawczym I-Say (Ipsos Access Panels)Aby zrezygnowa? z cz?onkostwa w Panelu Badawczym I-Say musisz si? zalogowa? na Swoje Konto w prawym grnym rogu masz ikonk? Inicja?u Twojego imienia lub zdj?cia naci?nij na to i wejd? na Mj Profil. Ko?o Twojego imienia i nazwiska masz ikonk? ustawienia. Po lewej stronie masz Rezygnacja z Cz?onkostwa I-SayTwoja ocena to: 4

Ilość polubień: 2   

I-Say (Ipsos Access Panels) Opinie (0)


Warto Zobaczyć Również


Polski Panel Narodowy

Screen Strony WWW Polski Panel Narodowy

Polski Panel Narodowy jest to miejsce, w ktrym zarejestrowani u?ytkownicy mog? wyra?a? swoj? opini? poprzez wype?nianiu p?atnych ankiet. Kto mo?e si? zarejestrowa? do Polskiego Panelu Narodowego internauta, ktry jest obywatelem Rzeczypospolitej Polski i uko?czy? przynajmniej 15 lat B?d?c cz?onkiem Polskiego Panelu Narodowego otrzymujesz zaproszenie do wype?niania p?atnych ankiet, za ktre otrzymujesz punkty. Za uzbierane punkty w Polskim Panelu Narodowym Mo?esz wymieni? na gotwk?. Minimalna ilo?? punktw to, 2046 co rwnowarto?? wynosi 33 z? i zostanie przelane na twoje polskie konto bankowe. Chc?c do??czy? do tego panelu kliknij w poni?szy link i zarabiaj na swojej opinii w Polskim Panelu Narodowym ...

Zarejestruj Się TerazWięcej

   

The Panel Station

Screen Strony WWW The Panel Station

The Panel Station to spo?eczno??, w ktrej mo?esz wyrazi? swoj? opini? na r?ne tematy i na tym jeszcze dodatkowo zarobi? pieni?dze. The Panel Station nale?y do firmy Borderless Access Pvt. Ltd., dzia?aj?ca w obszarze bada? rynku i paneli konsumenckim. Aby mc do??czy? do tej spo?eczno?ci musisz mie? uko?czone 15 lat i mo?na utworzy? jedno konto do jednego gospodarstwa domowego. W innym przypadku mog? zosta? wszystkie konta zawieszone. Gdy b?dziesz ju? cz?onkiem tej spo?eczno?ci The Panel Station otrzymujesz zaproszenia do wype?nienia p?atnej ankiety za ka?d? dobrze wype?nion? p?atn? ankiet? otrzymujesz punkty. Te punkty mo?esz wymieni? na pieni?dze. Je?li uzbierasz przynajmniej 3000 pkt mo?esz wymieni? na gotwk? o warto?ci 60 z?. Aby do??czy? do tej spo?eczno?ci to kliknij w poni?szy link i zacznij zarabia? na p?atnych ankietach w The Panel Station ...

Zarejestruj Się TerazWięcej

   

Hintwave

Screen Strony WWW Hintwave

Hintwave nale?y do polskiej firmy Hint Group sp. z o.o. Aby zarejestrowa? si? do tego panelu badawczego, jakim jest Hintwave musisz mie? uko?czone 15 lat. B?d?c uczestnikiem tego panelu badawczego Hintwave otrzymujesz zaproszenia do wype?niania p?atnych ankiet. Za ka?da tak? p?atn? ankiet? otrzymujesz wynagrodzenie w z?otwkach. Po uzbieraniu 40 z? mo?esz wyp?aci? na w?asne konto w PayPal. Je?li chcesz by? uczestnikiem tego panelu badawczego kliknij w poni?szy link i zarejestruj si? do Hintwave ...

Zarejestruj Się TerazWięcej

   


Komentarze Na Temat Panelu Badawczego I-Say (Ipsos Access Panels)


Przepisz z obrazków(Wielkość liter ma znaczenie):

Napis swój komentarz


Wpisz komentarz:


Podpis:


Wypowiadając się akceptuję regulamin

Powrót