Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj Bez Wychodzenia z Domu!!!

I-Say (Ipsos Access Panels) Czy Warto?

Płatne Ankiety > I-Say (Ipsos Access Panels)

Screen Strony WWW I-Say (Ipsos Access Panels)

Wygląd Strony WWW Panelu Badawczego I-Say (Ipsos Access Panels)

Spis Treści


Opis Panelu I-Say (Ipsos Access Panels)

Na Czym Polega Wypełnianie Płatnych Ankiet W Panelu I-Say (Ipsos Access Panels)

Czy Warto Zarejestrować się Do Panelu Badawczym I-Say (Ipsos Access Panels)

Jakie Nagrody Otrzymasz W Panelu Badawczym I-Say (Ipsos Access Panels)

Od Ilu Lat Można Się Zarejestrować W Panelu Badawczym I-Say (Ipsos Access Panels)

Rejestracja Do Panelu Badawczego I-Say (Ipsos Access Panels)

Logowanie Do Panelu Badawczego I-Say (Ipsos Access Panels)

Jak Usunąć Konto w Panelu Badawczym I-Say (Ipsos Access Panels)

Komentarze Na Temat Panelu Badawczego I-Say (Ipsos Access Panels)


Opis:I-Say jest to spo?eczno?? sk?adaj?ca si? setek tysi?cy osb, ktre dziel? si? swoimi opiniami. Cz?onkowie takiej spo?eczno?ci maj? wp?yw na kszta?towanie si? produktw i us?ug, z ktrych korzystamy, na co dzie?.


Strona internetowa I-Say nale?y do mi?dzy narodowej firmy Ipsos powsta?ej w 1975 roku we Francji. Firma Ipsos jest obecna w 84 krajach ?wiata.
Na Czym Polega Wypełnianie Płatnych Ankiet W Panelu I-Say (Ipsos Access Panels)Aby mc dodatkowo zarabia? na p?atnych ankietach musisz mie? uko?czone 18 lat i mie? meldunek sta?y w Polsce.

Musisz si? zarejestrowa? w Panelu Badawczym I-Say

Zalogowa? si? do Panelu Badawczego i uzupe?ni? ankiet? profilowa?

Wybierz sobie nagrod? na ktr? chcesz zbiera?

Zaproszenia na wype?nianie p?atnych ankiet otrzymasz na Swojego emaila

Gdy klikniesz w zaproszenie to dowiesz si? na stronie ile punktw otrzymasz i ile powinno Ci zaj?? czasu

Jak uzbierasz minimum to mo?esz wymieni? punkty na nagrodyCzy Warto Zarejestrować się Do Panelu Badawczym I-Say (Ipsos Access Panels)Panel Badawczy I-Say ma bardzo du?o nagrd jak i du?? cz?stotliwo?? zaprosze? na wype?nianie p?atnych ankietDłoń z kciukiem do góry
Na Obrazku Mieści Się Napis WypłacalnyJakie Nagrody Otrzymasz W Panelu Badawczym I-Say (Ipsos Access Panels)Punkty zdobyte w Panelu Badawczym I-Say s? m.in.:

Przelewy pieni??ne na Twoje Konto PayPal o warto?ci: 2 Euro, 5 Euro i 10 Euro

E-Karty z takich sklepw jak:

Empik o warto?ci: 20 z?

MasterCard o warto?ci: 5, 10 i 25 Euro

MediaMarkt o warto?ci: 50 z?

Zalando o warto?ci: 25 z? i 40 z?

I-Say Market o warto?ci: 5 i 10 Euro

Decathlon o warto?ci: 50 z?

TK-MAX o warto?ci: 50 z? i 100 z?

Spotify o warto?ci: 20 z?

Na cele charytatywne m.in.:

GlobalGiving: 200 pkt

I-Say Market: 200 pkt

Ipsos Fundation: 200 pkt

Fundusz Pomocy Nadzwyczajnej: 500 pkt

i jest konkurs na ktrym mo?esz wymieni? swoje punkty i wygra? 100 Euro Jako karta przed p?acowa w VisaOd Ilu Lat Można Się Zarejestrować W Panelu Badawczym I-Say (Ipsos Access Panels)Aby zarejestrować się do panelu badawczego I-Say (Ipsos Access Panels) musisz mieć skończone 18 Lat


Rejestracja Do Panelu Badawczego I-Say (Ipsos Access Panels)Zarejestruj się Teraz do I-Say (Ipsos Access Panels)

i zacznij zarabiać na wypełnianiu płatnych ankietach
Logowanie Do Panelu Badawczego I-Say (Ipsos Access Panels)

Zaloguj się do panelu badawczego I-Say (Ipsos Access Panels)Jak Usunąć Konto w Panelu Badawczym I-Say (Ipsos Access Panels)Aby zrezygnowa? z cz?onkostwa w Panelu Badawczym I-Say musisz si? zalogowa? na Swoje Konto w prawym grnym rogu masz ikonk? Inicja?u Twojego imienia lub zdj?cia naci?nij na to i wejd? na Mj Profil. Ko?o Twojego imienia i nazwiska masz ikonk? ustawienia. Po lewej stronie masz Rezygnacja z Cz?onkostwa I-SayTwoja ocena to: 4

Ilość polubień: 2   

I-Say (Ipsos Access Panels) Opinie (0)


Warto Zobaczyć Również


Future Talkers

Screen Strony WWW Future Talkers

Panel Jest Nie wyp?acalny ...

Zarejestruj Się TerazWięcej

   

Bo Panel

Screen Strony WWW Bo Panel

Bo Panel jest to panel z grup? ludzi, ktrzy wyrazili ch?? uczestnictwa w r?nego typu p?atnych badaniach on-line. Ten panel nale?y do polskiej firmy Opinia24 Sp. z o.o. w Radomiu ...

Zarejestruj Się TerazWięcej

   

Opini-on

Screen Strony WWW Opini-on

Opini-on nale?y do firmy Mobime Lead Generation Limited sp?ka komandytowa. Panel badawczy umo?liwia swoim cz?onkom zarabianie na wype?nianiu p?atnych ankiet. Jako cz?onek tego panelu badawczego wyra?asz swoj? opini? na r?ne tematy dotycz?ce produktw czy us?ug. Aby zosta? respondentem tego panelu badawczego:

  • musisz mie? sko?czone 15 lat,
  • u?ywa? aktywnego emaila
  • pos?ugiwa? si? j?zykiem polskim
  • mieszka? na sta?e w Polsce
Wype?niaj?c p?atne ankiety online otrzymujesz wynagrodzenie nawet 7 z? przy pojedynczej ankiecie, ktra mo?e potrwa? od kilku do kilkudziesi?ciu minut. Aby wyp?aci? pieni?dze w tym panelu badawczym musisz uzbiera? minimum 40 z? i wyp?aci? na Pay Pal Kliknij w poni?szy link, aby zosta? respondentem tego panelu badawczego, jakim jest Opini-on ...

Zarejestruj Się TerazWięcej

   


Komentarze Na Temat Panelu Badawczego I-Say (Ipsos Access Panels)


Przepisz z obrazków(Wielkość liter ma znaczenie):

Napis swój komentarz


Wpisz komentarz:


Podpis:


Wypowiadając się akceptuję regulamin

Powrót