Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj bez wychodzenia z domu!!!

Imas Online - Płatne Ankiety


Powrót

Imas Online

Imas Online Płatne Ankiety
Opis:

Imas Online, jako panel badawczy istnieje od 2005 roku i jest prowadzony przez Instytut Bada? Rynku i Opinii Spo?ecznej IMAS International we Wroc?awiu. Natomiast firma dzia?a od 1994 roku.


Aby zarejestrowa? si? do Imas Online nale?y mie? uko?czone 13 lat.


Za wype?nianie p?atnych ankiet otrzymujesz punkty, ktre mo?esz wymieni? na pieni?dze robi?c przelew na swoje konto za 30 z?, czyli 300 pkt, jest mo?liwo?? uzbierania na bon Sodexo, je?li uzbierasz 500 pkt, czyli 50 z? mo?esz te? przekaza? swoje punkty na cele charytatywne 200 pkt, czyli 20 z?.


Kliknij ju? teraz w poni?szy link, aby zarejestrowa? si? do Imas Online


Rejestracja od 13 Lat Panel badawczy jest Polskoj?zyczny

Plusy

  • ma?a liczba punktw potrzebna do zlecenia wyp?aty na konto bankowe
Minusy

  • ma?a cz?stotliwo?? wysy?anych zaprosze? do respondentw
  • wysokie, kryteria do dostania si? do ankiet
  • d?ugi czas oczekiwania na przyznane punkty za wype?nione ankiety

Twoja ocena to: 9

Ilość polubień: 2   


Zarejestruj się do Imas Online

i zacznij zarabiać na płatnych ankietach

Imas Online Opinie (1)

Autor: Iwona
05-07-2018 8:23:41

Rzeczywi?cie jest wyp?acalny.My?l? ?e jest ok.