Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj bez wychodzenia z domu!!!

Iwadi - Płatne Ankiety


Powrót

Iwadi

Iwadi Płatne Ankiety
Opis:

Iwadi jest cz??????ci? Szwedzkiej firmy badawczej Cint AB. A w?a?cicielem tego panelu badawczego jest firma Kogga Sp. z o.o. Co ciekawe jak pisz? na w?asnej stronie tego panelu badawczego s?owo Iwadi pochodzi z j?zyka Joruba i oznacza ???????badanie???????. J?zykiem pos?uguje si? na ?wiecie oko?o 20 mln ludzi. G????wnie w Afryce, ale tak?e w USA i Wielkiej Brytanii.


Iwadi jest panelem badawczym, w kt???rym mo?esz zarabia? za swoje opinie pieni?dze.Chc?c uczestniczy? w tym panelu badawczym musisz mie? uko?czone 13 latB?d?c uczestnikiem tego panelu badawczego masz mo?liwo?? wype?niania p?atnych ankiet., Je?li zgromadzisz minimum 40 z? mo?esz da? zlecenia na PayPal


Kliknij w poni?szy link, aby zosta? cz?onkiem tego panelu badawczego, jak jakim jest IwadiRejestracja od 13 Lat Panel badawczy jest Polskoj???zyczny

Plusy

  • Szybka wyp??ata maksymalny czas oczekiwania to 7 dni
Minusy

  • PayPal pobiera op?at? w wysoko?ci 2% od warto?ci wynagrodzenia
  • Ma?a cz?stotliwo?? zaprosze? do ankiet

Twoja ocena to: -1

Ilość polubień: 0   


Zarejestruj się do Iwadi

i zacznij zarabiać na płatnych ankietach

Iwadi Opinie (0)