Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj bez wychodzenia z domu!!!

Jtn Panel - Płatne Ankiety


Powrót

Jtn Panel

Jtn Panel Płatne Ankiety
Opis:

JTN PANEL jest to spo?eczno?? on-line, ktra mo?liwo?? swoim cz?onkom podzielenia si? swoj? opini? o nowych produktach o us?ugach na rynku. Bior?c udzia? w badaniach marketingowych on-line.

JTN PANEL nale?y do firmy JTN Research z siedzib? w Sofii.

Za wype?nianie p?atnych ankiet otrzymujesz JTN Punkty, ktre mo?esz wymieni? na pieni?dze. Musisz mie? 1000 pkt, czyli 110 z?, aby mc zrealizowa? pieni?dze s? przelewane na PayPal.


Aby do??czy? do tego panelu kliknij w poni?szy link, aby by? cz?onkiem spo?eczno?ci JTN Panel.Rejestracja od 14 Lat Panel badawczy jest Polskoj?zyczny

Plusy

  • punkty za wype?nienie w?asnego profilu
  • punkty za polecenie
Minusy

  • bardzo rzadko przychodz? ankiety ( mniej wi?cej 2 razy w roku)

Twoja ocena to: -4

Ilość polubień: 0   


Zarejestruj się do Jtn Panel

i zacznij zarabiać na płatnych ankietach

Jtn Panel Opinie (6)

Autor: ~~Piotr13021991~~
04-04-2019 22:55:47

Nie wyp?acalny portal. Czekam od 14 lutego na wyp?at? i nic. Nie pomaga wysy?anie zapyta? na maila do nich bo nie odpisuj?.


Autor: ~~Arti~~
25-03-2018 15:43:29

Po zamieszczeniu negatywnego komentarza w profilu JTN na facebook.com, wyp?acili kas? na PayPal w ci?gu 3 dni .wi?c jednak wyp?acalni.


Autor: niunia
22-03-2018 11:33:23

Witam chcia?am si? podzieli? swoj? opini? o tym panelu. Zapisa?am si? 25-06-2012 roku i pierwsz? wyp?at? zg?osi?am 14-07-2017 a pieni?dze wp?yn??y 20-08-2017. Ankiety przychodz? r?nie 2012 -1 2013 -1 2014 -2 2015 -11 2016 -8 2017 -14 2018 -2 Nale?? do tego panelu dla relaksu bo dla kasy to ?rednio mo?na powiedzie? n?dznie.


Autor: ~~Arti~~
21-03-2018 14:51:58

Niewyp?acalny !!!!Oszu?ci!!! czekam na kase od trzech miesi?cy!!!


Autor: ~~edd~~
29-08-2017 8:55:43

Rwnie? d?ugo czekam na wyp?at?.Mieli wys?a? do dwch tygodni.


Autor: ~~aniela58~~
28-08-2017 22:16:36

mo?e i wyp?acalny, ale czekam ponad m-c i nic - ani s?ychu, ani widu /gp/