Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj Bez Wychodzenia z Domu!!!

Klub Kantar (Ibis) Czy Warto?

Płatne Ankiety > Klub Kantar (Ibis)

Screen Strony WWW Klub Kantar (Ibis)

Wygląd Strony WWW Panelu Badawczego Klub Kantar (Ibis)

Spis Treści


Opis Panelu Klub Kantar (Ibis)

Na Czym Polega Wypełnianie Płatnych Ankiet W Panelu Klub Kantar (Ibis)

Czy Warto Zarejestrować się Do Panelu Badawczym Klub Kantar (Ibis)

Jakie Nagrody Otrzymasz W Panelu Badawczym Klub Kantar (Ibis)

Od Ilu Lat Można Się Zarejestrować W Panelu Badawczym Klub Kantar (Ibis)

Rejestracja Do Panelu Badawczego Klub Kantar (Ibis)

Logowanie Do Panelu Badawczego Klub Kantar (Ibis)

Jak Usunąć Konto w Panelu Badawczym Klub Kantar (Ibis)

Komentarze Na Temat Panelu Badawczego Klub Kantar (Ibis)


Opis:W Polsce Klub Kantar korzysta z do?wiadczenia firm MillwardBrown i TNS, ktre po??czy?y si? i jako Kantar Polska nale?? do mi?dzynarodowej sieci Kantar.
Na Czym Polega Wypełnianie Płatnych Ankiet W Panelu Klub Kantar (Ibis)Zarejestruj si? do Panelu Badawczego Klub Kantar

Wybierz Sobie Nagrod? na ktr? chcesz zbiera? (B?dziesz mie? motywacje do wype?niania ankiet)

Czekaj na zaproszenie do badania (w ka?dym zaproszeniu jeste? informowany ile czasu Tobie zajmie wype?nianie p?atnych ankiet i ile punktw za t? ankiet? otrzymasz)

Uzbieraj minimalno?? ilo?? punktw i wymie? na nagrod?Czy Warto Zarejestrować się Do Panelu Badawczym Klub Kantar (Ibis)Dla osb, ktre ceni? dodatkowo zarabia? przez Internet mo?e si? zainteresowa? Panelem Badawczym Klub Kantar jest wyp?acalny i ma bardzo du?o nagrd do wyboru.Dłoń z kciukiem do góry
Na Obrazku Mieści Się Napis WypłacalnyJakie Nagrody Otrzymasz W Panelu Badawczym Klub Kantar (Ibis)Nagrodami w Panelu Badawczym Klub Kantar s? m.in.:

Nagroda Pieni??na: 32 z?

Bon na zakupy w Empiku: 40 z?

Do?adowania Na Telefon:

Lycamobile: 20 z?, 30 z?, 50 z? i 100 z?

Orange/Nju: 30 z?, 35 z?, 40 z?, 50 z? i 100 z?

Play: 30 z?, 50 z?, 60 z?, 100 z? i 150 z?

Plus/Plush: 20 z?, 30 z?, 40 z?, 50 z?, 60 z?, 80 z?, 100 z? i 150 z?

Telegrosik: 20 z? i 50 z?

T-Mobile/Heyah: 20z?, 25 z?, 30 z?, 35 z?, 40 z?, 50 z?, 60 z?, 70 z?, 80 z?, 100 z? i 150 z?

Virgin_Mobile: 30 z?, 50 z? i 100 z?

W rodzinie: 25 z? i 50 z?Od Ilu Lat Można Się Zarejestrować W Panelu Badawczym Klub Kantar (Ibis)Aby zarejestrować się do panelu badawczego Klub Kantar (Ibis) musisz mieć skończone 16 Lat


Rejestracja Do Panelu Badawczego Klub Kantar (Ibis)Zarejestruj się Teraz do Klub Kantar (Ibis)

i zacznij zarabiać na wypełnianiu płatnych ankietach
Logowanie Do Panelu Badawczego Klub Kantar (Ibis)

Zaloguj się do panelu badawczego Klub Kantar (Ibis)Jak Usunąć Konto w Panelu Badawczym Klub Kantar (Ibis)Aby usun?? konto w Panelu Badawczym Klub Kantar musisz si? zalogowa? na Swoje konto klikaj?c na Swj ADRES EMAILIWY u gry po prawej stronie wy?wietli Ci si? lista i wybierz REZYGNACJA Z PANELUTwoja ocena to: 4

Ilość polubień: 1   

Klub Kantar (Ibis) Opinie (0)


Warto Zobaczyć Również


Opinion Bar

Screen Strony WWW Opinion Bar

OpinionBar jest to spo?eczno?? nale??ca do Holenderskiej firmy MetrixLab. Spo?eczno?? ta powsta?a w 1999 roku wtedy g?wnym celem by?o badanie na temat stron internetowych. Z czasem firma MetrixLab powi?kszy?a swoj? ofert? zbieraj?c opinie na r?ne tematy. Aby zarejestrowa? si? do OpinionBar musisz mie? sko?czone 18 lat. B?d?c cz?onkiem spo?eczno?ci OpinionBar jeste? zapraszany do p?atnych bada?. Zaproszenia dostajesz na swoj? skrzynk? emailow? Za wype?nianie p?atnych ankiet otrzymujesz pieni?dze w walucie Dolarw Ameryka?skich USD. Aby wyp?aci? w tym panelu badawczym musisz zgromadzi? minimum 20 $ Kliknij w poni?szy link, aby by? cz?onkiem spo?eczno?ci OpinionBar ...

Zarejestruj Się TerazWięcej

   

Reaktor opinii

Screen Strony WWW Reaktor opinii

Reaktor opinii jest to panel badawczy, dzi?ki ktremu masz realny wp?yw na kszta?t oferowanych nowych produktw i us?ug. Reaktor opinii daje Tobie mo?liwo?? bycia jedn? z pierwszych osb, ktre ma mo?liwo?? przetestowania produktw, zanim jeszcze trafi? na rynek i Ci za to jeszcze zap?ac?. B?dziesz Mia? wp?yw na emisj? reklam, ktre trafi? na do oglnopolskiej telewizji, radia czy Internetu. ...

Zarejestruj Się TerazWięcej

   

Research Online

Screen Strony WWW Research Online

Panel Badawczy Research Online jest to polska firma maj?ca siedzib? w Krakowie. ...

Zarejestruj Się TerazWięcej

   


Komentarze Na Temat Panelu Badawczego Klub Kantar (Ibis)


Przepisz z obrazków(Wielkość liter ma znaczenie):

Napis swój komentarz


Wpisz komentarz:


Podpis:


Wypowiadając się akceptuję regulamin

Powrót