Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj bez wychodzenia z domu!!!

Market Agent - Płatne Ankiety


Powrót

Market Agent

Market Agent Płatne Ankiety
Opis:

MarketAgent jest to austriacki panel badawczy. W ktrym otrzymujesz punkty za wype?nianie p?atnych ankiet ktre mo?esz wymieni? na walut? Euro. Gdy uzbierasz 1500 pkt to otrzymujesz 15 Euro, je?li chcesz wyp?aci? mniej ni? 15 euro musisz zap?aci? 2% prowizji za realizacj? przelewu w systemie p?atniczym PayPal


Aby do??czy? do panelu badawczego Market Agent musisz mie? sko?czone 14 lat i by? mieszka?cem z jeden z tych krajw Austria, Niemcy, Szwajcaria, Australia, Czechy, W?gry, S?owenia, W?ochy, S?owacja, Chorwacja, Serbia, France, Polska, Bu?garia, Niderlandy, Belgia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Rumunia, Turcja, Rosja, Bia?oru?, Norwegia, Albania, Czarnogra, Bo?nia i Hercegowina, Nowa Zelandia, Kanada, Hiszpania, Irlandia.

Aby do??cz do tego panelu badawczego kliknij w poni?szy link i zarabiaj w Market Agent


Rejestracja od 14 Lat Panel badawczy jest Polskoj?zyczny

Plusy

  • bardzo rzadko przychodz? zaproszenia do ankiet
Minusy

  • wysoki prg do wyp?aty

Twoja ocena to: -5

Ilość polubień: 0   


Zarejestruj się do Market Agent

i zacznij zarabiać na płatnych ankietach

Market Agent Opinie (1)

Autor: ~~kasiamala13~~
14-04-2019 5:24:30

Ma?a cz?stotliwo?? ankiet, punkty d?ugo wisz? ale przelew robi? ju? na drugi dzie? na PayPal.