Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj bez wychodzenia z domu!!!

My Panel Base - Płatne Ankiety


Powrót

My Panel Base

My Panel Base Płatne Ankiety
Opis:

MyPanelBase jest to polski panel badawczy nale??cy do firmy 7 Points Sp. z o.o. Ten panel badawczy dzia?a na kilku rynkach na ?wiecie m.in. polskim, australijskim, kanadyjskim, niemieckim, irlandzkim, rosyjskim, Wielkiej Brytanii i w stanach zjednoczonych. Pami?taj, je?li mieszkasz w Polsce nie mo?esz si? rejestrowa? na inne rynki.


Do tego panelu badawczego mo?e zarejestrowa? si?, je?li masz uko?czone 14 lat. Wype?niaj?c p?atne ankiety w MyPanelBase otrzymujesz pieni?dze. Po uzbieraniu 45,20 z? mo?esz da? zlecenie na swoje konto PayPal.


Aby zarabia? kliknij w poni?szy link i do??cz do spo?eczno?ci MyPanelBase


Rejestracja od 14 Lat Panel badawczy jest Polskoj?zyczny

Plusy

Minusy

  • Bardzo rzadko przychodz? zaproszenia do ankiet

Twoja ocena to: -2

Ilość polubień: 0   


Zarejestruj się do My Panel Base

i zacznij zarabiać na płatnych ankietach

My Panel Base Opinie (0)