Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj bez wychodzenia z domu!!!

My Survey - Płatne Ankiety


Powrót

My Survey

My Survey Płatne Ankiety
Opis:

My Survey jest to panel badawczy nale??cy do ameryka?skiej firmy Lightspeed GMI, ktra dzia?a w wi?kszo?ci krajach ?wiata. Do tej firmy nale?y te? panel GlobalTestMarket

W tym panelu badawczym otrzymujesz zaproszenia do wype?niania p?atnych ankiet po ktrych zbierasz punkty, dzi?ki ktrym mo?esz je wymieni? na pieni?dze, kupony do r?nych sklepw czy na cele charytatywne.


W My Survey pieni?dze realizowane s? przez system p?atno?ci PayPal. Aby mc zrealizowa? wyp?at? potrzebujesz uzbiera? przynajmniej 1631 pkt, czyli 60 z?, je?li chcesz by? pro spo?eczny to na cele charytatywne potrzebujesz przynajmniej 676 pkt, ktre warte 25 z?.


Aby zarejestrowa? si? nale?y klikn?? w poni?szy link i do??czy? do grona uczestnikw My Survey


Rejestracja od 14 Lat Panel badawczy jest Polskoj?zyczny

Plusy

  • du?a cz?stotliwo?? otrzymywania zaprosze? do badania
  • co jaki? czas s? wysy?ane zaproszenia do wype?nienia dzienniczka, za ktre mo?na otrzyma? a? 880 punktw
  • mo?liwo?? wysy?ania zaprosze?, za ktre otrzymuje si? punkty (1 przyj?te zaproszenie = 100 punktw)
Minusy

  • cz?sto nie mo?na otworzy? zaprosze? do badania ze wzgl?du na b??dy techniczne
  • mo?na do panelu zaprosi? tylko 5 osb

Twoja ocena to: 4

Ilość polubień: 1   


Zarejestruj się do My Survey

i zacznij zarabiać na płatnych ankietach

My Survey Opinie (6)

Autor: ~~edd~~
25-08-2017 10:25:22

Kiedy? mo?na by?o do?? szybko uzbiera? punkty na nagrody.Teraz jest to studnia bez dna.Ci?gle wyskakuj? problemy techniczne i jest ma?o ankiet,do ktrych mo?na si? zakwalifikowa?.Tylko dzienniczek umo?liwia szybsze nazbieranie punktw,jednak udost?pniany jest chyba tylko dwa razy do roku.Zepsu? si? panel i to bardzo.


Autor: spaidergall
28-05-2017 12:02:35

Musz? sprostowa? wiadomo??. Mysurvey od pocz?tku nale?a? do firmy Lightspeed GMI. Przepraszam za wprowadzenie w b??d


Autor: dunkan
25-04-2017 9:54:04

Potwierdzam s?owa niuni, ankiet jak na lekarstwo. Na dodatek ankiety s? najwyra?niej dublowane z Global Test i chyba st?d cz?ste komunikaty o b??dach.


Autor: ~~Grzegorz~~
02-02-2017 20:34:32

To Global Test Market przej?? MySurvey


Autor: ~~krynia~~
02-02-2017 14:28:40

Niestety nie mog? si? tam zarejestrowa?.Wyskakuje /ERROR/


Autor: niunia
16-01-2017 16:18:23

Witam serdecznie! Ma Pan racj? rzadko s? ankiety i ci??ko si? za?apa?,bo albo po czasie ,albo nie pasuje si? do danej ankiety.Przez bardzo d?ugi czas nale?enia do tego panelu tylko raz zrobi?am wyp?at?,a i tak cieszy ka?dy grosz.