Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj bez wychodzenia z domu!!!

Opinie - Płatne Ankiety


Powrót

Opinie

Opinie Płatne Ankiety
Opis:

Opinie.pl jest to panel badawczy dla tych, ktrzy chc? mie? wp?yw na produkty, marki i us?ugi.

Osoby, ktre uko?czy?y 15 lat mog? ju? zacz?? wype?nia? p?atne ankiety w tym panelu.

Uczestnicz?c w tym panelu zdobywasz punkty, zale?ne od danej P?atnej Ankiety. Jeden punkt wynosi 0,005z?). Mo?liwo?? jest zrealizowania nagrody pieni??nej na konto bankowe lub PayPal, je?li uzbierasz 10000 punktw, czyli 50 z?. Jest tak?e mo?liwo?? do?adowania telefonu za 20 z?, czyli 4000 punktw lub przekazanie na cele charytatywne wsp?pracuj?cymi z Opinie.pl je?li uzbierasz 5000 punktw nagroda ta jest o warto?ci 25 z? zostanie zrealizowana do wybranej przez Ciebie fundacji lub nagrody rzeczowe (takie jak bidon lub kubek termiczny), czy bon na zakupy Zalando.pl .

Realizowanie nagrd w Opinie.pl jest do 15 dnia nast?pnego miesi?ca po miesi?cu z?o?enia wniosku o realizacj? nagrody.

Panel badawczy Opinie.pl ma te? program partnerski, dzi?ki ktremu mo?esz szybciej uzbiera? do wyp?aty. Kliknij w poni?szy link i zacznij zarabia? w panelu badawczym Opinie.plRejestracja od 15 Lat Panel badawczy jest Polskoj?zyczny

Plusy

  • w przypadku nie zakwalifikowania si? do badania uczestnik otrzymuje 50 pkt.
  • program partnerski
  • Cz?ste zaproszenia do p?atnych ankiet
  • Nawet co miesi?c mo?esz uzbiera? 10 000
Minusy

Twoja ocena to: 9

Ilość polubień: 3   


Zarejestruj się do Opinie

i zacznij zarabiać na płatnych ankietach

Opinie Opinie (5)

Autor: ~~Solvit Lustrat~~
18-07-2019 15:47:22

Witam zapraszam na fan page na FB dotycz?cego p?atnych ankiet https://www.facebook.com/Solvit-Lustrat-494785201272986


Autor: ~~Bo?ena~~
28-01-2019 21:36:20

Od roku czekam na wyp?at? ca?y czas oczekuje, o co chodzi?


Autor: ~~wojtek~~
04-07-2017 19:10:41

?adnie tam jest


Autor: spaidergall
28-05-2017 11:21:37

Maj? najlepszy program partnerski w kategorii paneli badawczych


Autor: ~~Piotr~~
17-11-2016 18:05:14

Od p?tora roku jestem cz?onkiem tego panelu. Ankiety przychodz? regularnie. Wyp?aty te? :) ?rednio co 3 miesi?ce gromadz? wymagane 10000 pkt, aby mo?na by?o przela? 50 z?.