Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj bez wychodzenia z domu!!!

Opinion Bar - Płatne Ankiety


Powrót

Opinion Bar

Opinion Bar  Płatne Ankiety
Opis:

OpinionBar jest to spo?eczno?? nale??ca do Holenderskiej firmy MetrixLab. Spo?eczno?? ta powsta?a w 1999 roku wtedy g?wnym celem by?o badanie na temat stron internetowych. Z czasem firma MetrixLab powi?kszy?a swoj? ofert? zbieraj?c opinie na r?ne tematy.


Aby zarejestrowa? si? do OpinionBar musisz mie? sko?czone 18 lat.


B?d?c cz?onkiem spo?eczno?ci OpinionBar jeste? zapraszany do p?atnych bada?. Zaproszenia dostajesz na swoj? skrzynk? emailow?


Za wype?nianie p?atnych ankiet otrzymujesz pieni?dze w walucie Dolarw Ameryka?skich USD. Aby wyp?aci? w tym panelu badawczym musisz zgromadzi? minimum 10 $


Kliknij w poni?szy link, aby by? cz?onkiem spo?eczno?ci OpinionBar


Rejestracja od 18 Lat Panel badawczy jest Polskoj?zyczny

Plusy

Minusy

  • Bardzo d?ugo si? czeka na realizacj? wyp?aty pieni?dzy

Twoja ocena to: -1

Ilość polubień: 0   


Zarejestruj się do Opinion Bar

i zacznij zarabiać na płatnych ankietach

Opinion Bar Opinie (0)