Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj bez wychodzenia z domu!!!

Opinion People - Płatne Ankiety


Powrót

Opinion People

Opinion People Płatne Ankiety
Opis:

Opinion People powsta?a wiosn? 2006 roku. Ten projekt nale?y do niemieckiej firmy Norstat Deutschland GmbH ?wiadcz?ca us?ugi w zakresie badania rynku dzia?aj?ca w 10 krajach europejskich.

Aby zosta? cz?onkiem tego panelu musisz przej?? przez selekcj? i dosta? zaproszenie do udzia?u w tym projekcie to jest warunek konieczny klikaj?c w ten link mo?esz wys?a? swoje zainteresowanie cz?onkostwem. Musisz mie? te? uko?czone 14 lat i mieszka? w Europie.


Za ka?de wype?nion? P?atn? Ankiet? otrzymujesz punkty po przekroczeniu 200 pkt mo?esz wymieni? na gotwk? 10 Euro lub przeznaczy? na cele charytatywne. Sposoby wyp?acania w Opinion People s? dwa na konto bankowe (musi by? za?o?one w Europie) lub przez system PayPal.Kliknij w poni?szy link, aby si? ubiega? o cz?onkostwo w projekcie Opinion People


Rejestracja od 14 Lat Panel badawczy jest Polskoj?zyczny

Plusy

  • Za uzupe?nienie profilu dostajesz punkty 12pkt
Minusy

  • Rzadko przychodz? ankiety
  • Trzeba zosta? pozytywnie zweryfikowany, aby uczestniczy? w tym projekcie

Twoja ocena to: 2

Ilość polubień: 0   


Zarejestruj się do Opinion People

i zacznij zarabiać na płatnych ankietach

Opinion People Opinie (0)