Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj bez wychodzenia z domu!!!

Panel Ariadna - Płatne Ankiety


Powrót

Panel Ariadna

Panel Ariadna Płatne Ankiety
Opis:

Panel Ariadna jest to oglnopolski panel badawczy, ktry nale?y do polskiej firmy Oglnopolski Panel Badawczy.


Aby do??czy? do tego panelu badawczego, jakim jest Panel Ariadna musisz spe?nia? nast?puj?ce warunki:


  • musisz by? obywatelem Rzeczypospolitej Polski

  • Je?li masz poni?ej 18 lat musisz mie? zgod? rodzica lub prawnego opiekunaZa ka?d? dobrze wype?nion? p?atn? ankiet? otrzymujesz punkty, ktre mo?esz wymieni? na nagrody rzeczowe lub przekaza? na cele charytatywne.


Nagrody rzeczowe mo?esz ju? wymieni? od 375 pkt.


Kliknij w poni?szy link, aby do??czy? do tego panelu badawczego, jakim jest Panel Adrianna

Rejestracja od 18 Lat Panel badawczy jest Polskoj?zyczny

Plusy

  • Cz?ste zaproszenia do wype?niania p?atnych ankiet
Minusy

  • Brak mo?liwo?ci wymienienia na gotwk?

Twoja ocena to: 7

Ilość polubień: 2   


Zarejestruj się do Panel Ariadna

i zacznij zarabiać na płatnych ankietach

Panel Ariadna Opinie (4)

Autor: ~~edd~~
25-08-2017 10:45:22

Mizerna jako?? nagrd.Jakie? chi?skie podrbki.Zbieram baaardzo d?ugo na lepsz? nagrod?,jednak bardzo d?ugo to trwa.


Autor: ~~Andre~~
06-08-2017 15:44:43

S?abe to jest.


Autor: spaidergall
28-05-2017 11:30:41

co do jako?ci tych produktw to te? by mo?na doczepi?


Autor: dunkan
25-04-2017 9:49:57

Ca?kiem sporo ankiet - to na plus. Minusem jest nie tylko brak mo?liwo?ci wymiany na gotwk?, ale tak?e skromna (?eby nie powiedzie? MIZERNA) oferta nagrd.