Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj bez wychodzenia z domu!!!

Studentswatch - Płatne Ankiety


Powrót

Studentswatch

Studentswatch Płatne Ankiety
Opis:

StudentsWatch jest to panel badawczy nal???cy do firmy SW Research sp. z o.o do tej firmy.


Aby zarejestrowa? si? do tego panelu musisz mie? uko?czone 16 lat.

Jako uczestnik tego panelu StudentsWatch zdobywasz punkty za rozwi?zywanie komercyjnych p?atnych ankiet (StudentsPoints), ankiet niekomercyjnych (SocialPoints). Za udzia? w ankietach niekomercyjnych nie ma ?adnych nagrd, za? za udzia? w komercyjnych P?atnych Ankietach s? (nagrody rzeczowe, bilety, do?adowania do telefonu). Minimalny prg, jaki musisz uzbiera?, aby wymieni? na nagrod? to 100 punktw StudentsPoints otrzymujesz wynagrodzenie o warto?ci 50 z?. Rwnie? za zaproszenie osb do panelu otrzymasz punkty w wysoko?ci 6 punktw StudentsPoints.

Kliknij w poni?szy link, aby zarejestrowa? si? do panelu badawczego, jakim jest StudentsWatch


Rejestracja od 16 Lat Panel badawczy jest Polskoj?zyczny

Plusy

  • niski prg punktw ,aby otrzyma? nagrod?
  • zapraszanie znajomych do panelu i otrzymywanie za to punktw
Minusy

  • osoba zaproszona musi wype?ni? dwie ankiety komercyjne by?my mogli dosta? punkty

Twoja ocena to: 5

Ilość polubień: 2   


Zarejestruj się do Studentswatch

i zacznij zarabiać na płatnych ankietach

Studentswatch Opinie (5)

Autor: niunia
22-03-2018 11:53:18

Polecam bardzo szybko mo?na uzbiera? 100 punktw i wyp?ata 50 z?.Nawet do 4 razy w roku.


Autor: spaidergall
28-05-2017 11:56:15

Tak to jest to samo i masz od razu jedno konto na dwa te panele


Autor: ~~krynia~~
16-02-2017 20:58:02

Czy SWpanel to to samo co Studentswatch Opinie


Autor: Piotr
13-10-2014 13:32:29

Ja swoj? wyp?at? dosta?em po jakim? miesi?cu, 50 z?


Autor: andrzej
12-05-2014 10:33:09

rzeczywi?cie niski prg uzyskania prawa do otrzymania pieni?dzy, poza satysfakcj?, ?e si? go osi?gn??o nic jednak z tego nie wynika, studentswatch nie przes?a? mi ?adnych pieni?dzy a na moje maile nie odpowiada, zdecydowanie odradzam