Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj bez wychodzenia z domu!!!

SuperAnkiety.pl - Płatne Ankiety


Powrót

SuperAnkiety.pl

SuperAnkiety.pl Płatne Ankiety
Opis:

SuperAnkiety.pl jest to panel badawczy nale??cy do firmy Cint jednej z najwi?kszych tego typu firm badawczych w Europie.


Rejestruj?c si? do tego panelu badawczego Superankiety.pl musisz mie? uko?czone 14 lat.


B?d?c cz?onkiem tego panelu badawczego masz mo?liwo?? zarabiania przez Internet nie wychodz?c z domu dodatkowych pieni?dzy poprzez wype?nianie p?atnych ankiet.


Za ka?d? dobrzewype?nion? p?atn? ankiet? otrzymujesz okre?lon? z gry kwot? pieni?dzy. Maksymaln? kwot?, jak? mo?esz otrzyma? za jednorazow? p?atn? ankiet? to 7,20 z?.


Chc?c wyp?aci? pieni?dze z SuperAnkiety.pl musisz uzbiera? minimum 40 z?. Ta kwota zostanie przelana na twoje konto w PayPal.


Kliknij w poni?szy link, aby zarejestrowa? si? do panelu badawczego SuperAnkiety.pl
Rejestracja od 14 Lat Panel badawczy jest Polskoj?zyczny

Plusy

Minusy

  • Bardzo rzadko s? zaproszenia p?atnych ankiet

Twoja ocena to: -4

Ilość polubień: 0   


Zarejestruj się do SuperAnkiety.pl

i zacznij zarabiać na płatnych ankietach

SuperAnkiety.pl Opinie (0)