Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj bez wychodzenia z domu!!!

TNSonline - Płatne Ankiety


Powrót

TNSonline

TNSonline Płatne Ankiety
Opis:

TNSonline jest to program zorganizowany przez agencje badawcz? TNS Polska jest ona najbardziej do?wiadczon? firm? na polskim rynku. Powsta?a w wyniku po??czenia dwch firm TNS OBOP i TNS Pentor w 2012 roku.


Aby zarejestrowa? si? do tego programu TNSonline musisz spe?ni? warunek a mianowicie by? w przedziale wiekowym mi?dzy 15 a 87 lat


B?d?c uczestnikiem programu TNSonline za ka?d? dobrze wype?nion? P?atn? Ankiet? otrzymujesz punkty, ktre mo?esz wymieni? na gotwk?, wesprze? jak?? organizacj? charytatywn? lub do?adowa? konto telefoniczne sobie lub innej osobie.


Aby wyp?aci? z programu TNSonline gotwk? to musisz mie? uzbierane minimum 500 pkt, czyli 50 z?, ktre jest przelewane na konto bankowe lub na cele charytatywne. Do?adowania do telefonu ju? od 10 z?.


Kliknij w poni?szy link, aby do??czy? do programu TNSonline
Rejestracja od 15 Lat Panel badawczy jest Polskoj?zyczny

Plusy

  • Z nagrody z programem TNSonline nie musisz si? rozlicza? z urz?dem skarbowym
Minusy

Twoja ocena to: 2

Ilość polubień: 0   


Zarejestruj się do TNSonline

i zacznij zarabiać na płatnych ankietach

TNSonline Opinie (0)