Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj bez wychodzenia z domu!!!

Epanel - Płatne Ankiety


Powrót

Epanel

Epanel Płatne Ankiety
Opis:

Epanel panel nale??cy do polskiej firmy badawczej ARC Rynek i Opinia z ponad 20 letnim do?wiadczeniem na polskim rynku.

Do panelu badawczego Epanel mo?e si? zarejestrowa? osoba, ktra uko?czy?a 13 lat.

B?d?c zarejestrowanym w Epanelu masz mo?liwo?? zarabia? na wype?nianiu p?atnych ankiet nawet, gdy si? nie dostaniesz do badania to i tak otrzymujesz 20 groszy za ch?? uczestnictwa w tym badaniu. Warto?? 1pkt wynosi 1z?.

Panelista mo?e wymieni? swoje punkty na gotwk?, je?li uzbiera 50 z?, ktre jest przekazywana jest na konto bankowe lub mo?esz przekaza? te ?rodki na cele charytatywne.

Zaproszenia do badania dostaje si? mniej wi?cej raz w tygodniu.


W tym panelu mo?esz zosta? te? tajemniczym klientem, dzi?ki ktremu mo?esz zarobi? od 20 z? do 400 z? za jedn? wizyt?!!!


Kliknij w poni?szy link, aby zarejestrowa? si? do Epanelu


Rejestracja od 13 Lat Panel badawczy jest Polskoj?zyczny

Plusy

  • zap?ata za ch?? uczestniczenia w danym badaniu
Minusy

  • ma?a cz?stotliwo?? otrzymywania zaprosze?
  • Nie zawsze s? dopisywane pieni?dze za wype?nion? ankiet? (mo?e potrwa? do 28 dni)

Twoja ocena to: 5

Ilość polubień: 2   


Zarejestruj się do Epanel

i zacznij zarabiać na płatnych ankietach

Epanel Opinie (1)

Autor: Iwona
02-07-2018 19:39:57

panel ok,do?? cz?ste ankiety,wyp?acalny,mo?e jeden minus-sporo czeka si? na przelew