Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj bez wychodzenia z domu!!!

Reaktor opinii - Płatne Ankiety


Powrót

Reaktor opinii

Reaktor opinii Płatne Ankiety
Opis:

Reaktor opinii jest to panel badawczy, dzi?ki ktremu masz realny wp?yw na kszta?t oferowanych nowych produktw i us?ug. Reaktor opinii daje Tobie mo?liwo?? bycia jedn? z pierwszych osb, ktre ma mo?liwo?? przetestowania produktw, zanim jeszcze trafi? na rynek i Ci za to jeszcze zap?ac?. B?dziesz Mia? wp?yw na emisj? reklam, ktre trafi? na do oglnopolskiej telewizji, radia czy Internetu.


Do panelu badawczego Reaktor Opinii mo?e przyst?pi? ka?da osoba, ktra uko?czy?a 13 lat. Zaproszenia do panelu dostaje si? w miar? cz?sto (ok. 2 razy w tygodniu). Za rozwi?zanie P?atne Ankiety dostaje si? punkty. Nagrody w Reaktorze Opinii s? to pieni?dze po uzbieraniu 500 punktw, czyli 50 z? to wtedy mo?esz zleci? wyp?at? na konto bankowe. Je?li nie dostaniesz si? do ankiety to otrzymuje 2 punkty. Pami?taj, ?e 1 punkt = 0,10 z?. Kliknij w poni?szy link i zarejestruj si? do Reaktora Opinii


Rejestracja od 13 Lat Panel badawczy jest Polskoj?zyczny

Plusy

  • w miar? cz?sto otrzymuje si? zaproszenia do bada?
  • istnieje mo?liwo?? zapraszania osb do panelu. Za ka?dego poleconego uczestnika panelista dostaje 10 punktw
  • krtki czas oczekiwania na wyp?at? wynagrodzenia
Minusy

  • d?ugi czas oczekiwania na dopisanie punktw za poleconego uczestnika panelu
  • wi?kszo?? ankiet jest ma?o p?atnych

Twoja ocena to: 9

Ilość polubień: 2   


Zarejestruj się do Reaktor opinii

i zacznij zarabiać na płatnych ankietach

Reaktor opinii Opinie (4)

Autor: ~~Janusz~~
04-09-2018 12:53:05

Nale?? od ponad roku i nawet nie uzbiera?em punktw na wyp?at?


Autor: spaidergall
28-05-2017 11:25:19

Niunia to i tak dobry wynik bo w niektrych panelach to mo?esz w ci?gu kilku lat nie uzbiera? tyle


Autor: ~~Krystyna~~
23-11-2016 11:40:10

Ja nale?e ponad rod do panelu i to nieprawda,?e dostaje si? cz?sto ankiety do wype?nienia .Mam dopiero 240 punktw.


Autor: ~~Niunia~~
23-07-2016 20:16:26

Nale?? do tego panelu i jestem w miar? zadowolona.To prawda niektre ankiety maj? ma?o punktw,ale do?? cz?sto jest ankieta tak ?e w ci?gu 2 miesi?cy mo?na zarobi? 50 z?, sza?u nie ma ,ale zawsze co?.