Płatne-Ankiety.eu

Zarabiaj bez wychodzenia z domu!!!

Opini-on - Płatne Ankiety


Powrót

Opini-on

Opini-on Płatne Ankiety
Opis:

Opini-on nale?y do firmy Mobime Lead Generation Limited sp?ka komandytowa. Panel badawczy umo?liwia swoim cz?onkom zarabianie na wype?nianiu p?atnych ankiet.


Jako cz?onek tego panelu badawczego wyra?asz swoj? opini? na r?ne tematy dotycz?ce produktw czy us?ug.


Aby zosta? respondentem tego panelu badawczego:


  • musisz mie? sko?czone 15 lat,

  • u?ywa? aktywnego emaila

  • pos?ugiwa? si? j?zykiem polskim

  • mieszka? na sta?e w Polsce
Wype?niaj?c p?atne ankiety online otrzymujesz wynagrodzenie nawet 7 z? przy pojedynczej ankiecie, ktra mo?e potrwa? od kilku do kilkudziesi?ciu minut.


Maj?c du?? swobod? w panelu badawczym jakim jest Opini-on mo?esz wype?nia? w domu czy poza domem przez komputer, laptop, tablet, smartfon czy inne urz?dzenie pod??czone do Internetu.


Aby wyp?aci? pieni?dze w tym panelu badawczym musisz uzbiera? minimum 40 z? i wyp?aci? na Pay Pal


Kliknij w poni?szy link, aby zosta? respondentem tego panelu badawczego, jakim jest Opini-on

Rejestracja od 15 Lat Panel badawczy jest Polskoj?zyczny

Plusy

Minusy

  • Bardzo rzadko przychodz? ankiety

Twoja ocena to: -7

Ilość polubień: 0   


Zarejestruj się do Opini-on

i zacznij zarabiać na płatnych ankietach

Opini-on Opinie (1)

Autor: Iwona
05-07-2018 8:25:57

Do?? rzadkie otrzymywanie ankiet.